Price of your soul/ Cena tvojej duše

Eng / Sk
Soul has endless value
 
Our economist once counted how much it cost me to travel to Poprad and back, when I go to pick up homeless. He told me: “It is not worth to go there, we don’t have enough to eat and you ride here and there.”
I told him: “Soul has endless value! This man will die and then what?”
“You are promising me this second year already!”
When this homeless person died, I went to see the economist. The homeless died in peace with God and taken care of. I told to the economist: “Count now, how much is worth of eternal soul!”
He is a good man, he gets me. I would take all the kicks and humiliation for eternal soul.
One day we came with this homeless to Svit to arrange his ID card. He lived without ID for 15 years. His permanent address was the address of the bus stop in Svit. In between he spent 22 years in prison. His house got torn down and they made a bust station in its stead. I came with him to the police station and put him on the table.
“Why are you sitting on the table?” policeman shouted.
He took a better look and immediately he added: “I am sorry, I didn’t know you don’t have legs… And so you didn’t miss your ID for 15 years?” “Not really, but the pastor here misses it and perhaps even you. I don’t miss it.” he told him.
We arranged it. Later he died in peace with God.
And that is the most important for me.
PS: Jarda has ID as well 😉
 
Duša má nekonečnú hodnotu
 
Náš ekoném mi raz prepočítal, koľko ma stojí cesta do Popradu a späť, keď chodievam po bezdomovcov. Hovorí mi: “Neoplatí sa ti tam chodiť, nemáme čo jesť a ty jazdíš hore-dole.”
Povedal som mu: “Duša má nekonečnú hodnotu! Ten chlap zomrie, a čo potom?”
“To mi sľubuješ už druhý rok!”
Keď tento bezdomovec zomrel, prišiel som za ekonómom. Zomrel zmierený s Bohom a zaopatrený. Povedal som ekonómovi: “Spočítaj mi teraz hodnotu nesmrteľnej duše!”
Je to dobrý chlapík, rozumie mi. Za nesmrteľnú dušu by som zniesol aj všelijaké kopance a ponižovania.
Raz sme s týmto bezdomovcom prišli do Svitu vybavovať občiansky preukaz. Pätnásť rokov žil bez občianskeho preukazu. Trvalý pobyt mal tam, kde je vo Svite autobusová zastávka. Medzitým bol dvadsaďdva rokov v base, jeho dom zbúrali, urobili tam autobusovú stanicu.
Prišiel so s ním na policajnú stanicu a položil som ho na stôl.
“Čo sedíš na stole?” rozkríkol sa policajt.
Pozrel lepšie a hneď dodal: “Prepáčte, nevedol som, že nemáte nohy… A to vám občiansky pätnásť rokov nechýbal?”
“Mne nie, ale tuto farárovi chýba a možno aj vám. Mne nechýba,” povedal mu.
Vybavili sme. Neskôr zomrel zmierený s Bohom.
A toto je pre mňa najdôležitejšie.
PS: Aj Jarda ma občanku!
fullsizerender-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s